Om oss

En presentation om oss och våra vägar i livet

2019 började vi, Caroline och Elisabeth ett samarbete när vi insåg att det inte fanns något helt tillfredställande studiematerial inom örtkunskapen som utgick från ett holistiskt synsätt. 

Då bestämde vi oss för att skapa just det och skrev då boken, Örtmedicin -bland ringblommor, växtsjälar och hjärtans fröjd.  

För oss är varje del av människan lika viktig och varje del, -den fysiska kroppen, -den psykiska hälsan och -själen bör få lika stort utrymme. 

När vi skrivit boken så bestämde vi oss för att tillsammans samla in all den kunskap vi tillskansats oss under livets gång och skapade en 1-årig djuplodande utbildning till örtterapeut.                               Denna utbildning är unik och fullspäckad med erfarenhet och kunskap. 

Om Caroline Benke:

Jag har i grunden en handels- och administrationsutbildning. Inom handel har jag arbetat med service och människor i många år. Senare läste jag till kock och har arbetat i olika kök både hemma i Sverige men även i London, England. Jag har alltid varit intresserad av matens betydelse för god hälsa och velat sammanlänka fysiskt välmående, psykisk hälsa med själslig utveckling. Vidare har jag utbildat mig till massör inom klassisk svensk massage och efter det till örtterapeut hos Henriette Kress. Jag har drivit firman Mollivia, där jag tog emot klienter, höll i meditationsträffar och producerade och sålde olika örtprodukter av hög kvalitet. Idag driver jag firman Nurture by Nature, en digital skolplattform som erbjuder digitala utbildningspaket och har gett ut en tarotkortlek, Wheel of Fortune Tarot. 

Om Elisabeth Gustafsson:

Jag är i grunden utbildad gymnasielärare med 15 års erfarenhet inom yrket. Jag är utbildad närings- och örtterapeut på Nordiskt näringscenter och driver sedan 5 år tillbaka enskild firma med namnet Örtdevan. Jag har gått diverse vidareutbildningar i Kvinnohälsa, stress och utmattning, lever och avgiftning, psykisk hälsa och The Road Back (hur man som terapeut fasar ut psykofarmaka och sätter in näring). Jag har dessutom en master i Reiki samt en Master Teacher i Angelic Reiki som jag gått hos Ishnol inspirationskällan. Jag har arbetat som cirkelledare på ABF i 5 år inom raw food, örtmedicin och stresshantering, samt gått en utbildning till Cool Lymphatic Breathing Instructor hos Anders Lönedal och Linda Öhrn, vilken fokuserar på andningen och dess betydelse för lymfsystemet.
Jag tar emot klienter samt håller workshops och föreläsningar inom örtmedicin, kvinnohälsa, stress och raw food. Jag har även hållt i meditationskvällar samt, tillsammans med Åse Johansson, Klarhet, haft en andlig kurs med healing som vi kallade Att Vakna.

Caroline och Elisabeth
Caroline och Elisabeth