Anmälan

Här kan du göra din anmälan till någon av våra utbildningar eller kurser

Anmälan till utbildning eller kurs

För att anmäla dig till en utbildning eller kurs gör du så här:

1. Läs igenom kontraktet nedan.

2. Fyll i formuläret nedan och kryssa i att du läst och godkänner kontraktet och uppger om du även godkänner att ditt namn och din mailadress delas på en klasslista som delas med de andra studenterna.

3. Skriv i meddelande vilket betalningsalternativ som passar dig bäst, ditt namn, adress, telefonnummer och här kan du även skriva om det är något speciellt som vi behöver ta hänsyn till.

Kontrakt

Kontrakt för utbildning och kurs

Utbildningsmaterial som ingår i kursen får brukas av studenten så som skrivet material, bilder, böcker, arbetsuppgifter eller videos men får inte delas eller säljas vidare till andra utomstående. Allt studiematerial är skrivskyddat och får inte kopieras mer än till privat bruk.

De uppgifter som delas av studenter i forum eller live-möten får inte delas till andra utomstående. Beskrivning av fall eller erfarenheter ska kunden/klientens identitet hållas dold och det ska inte gå att utläsa vem denna person är.

Detta är viktigt då det kan förekomma information som är känslig för personen i fråga. Här med godkänner jag att mina personuppgifter lagras av utbildningens upphovsmän fram till kursen avslutats. Personuppgifter eller annan känsliga data kommer inte under några omständigheter att vidarebefordras eller delas till någon annan instans eller företag.

Anmälan är bindande för hela utbildningen.

Vid enstaka kurser sker anmälan senast 2 veckor innan kursstart.

Avbokningsregler: Vi har mjukat upp SAUFs (Sveriges auktoriserade utbildningsföretag) standardregler för avbokning av öppen kurs. Detta innebär att din anmälan är bindande så snart du har fått en bekräftelse skickad till dig. Vid avbokning 14-8 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning och icke-deltagande utan avbokning 7-0 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Du kan sända en ersättare efter samråd med oss.